Forbrugerstyret er min foretrukne selskabsform

 GOD SELSKABSLEDELSE
Anders Skovdal, EWII

Anders Skovdal har en forkærlighed for forbrugerstyrede virksomheder. Som ny formand i EWII har han sat dialog og mandskabsbehandling i fokus. I arbejdet for at skabe værdi til Trekantsområdet modtager han på tomandshånd årligt bestyrelsesmedlemmernes input og evaluerer indsatserne.

– Jeg driver produktionslandbruget Jerlevgård syd for Vejle, og jeg har det bedst med at have styr på de ting, der påvirker min bedrift. Derfor er jeg engageret i Arla, som jeg leverer mælk til, og i EWII fordi vi bruger en masse energi. Og hvis jeg som forbruger har valget, vælger jeg altid et forbrugerstyret koncept. Det gælder fx mine erhvervslån – de er finansieret af Nykredit, som også i sin grundstruktur er forbrugerstyret.

Sådan forklarer Anders Skovdal om sin personlige motivation for at engagere sig i energi og meget andet.

Nu sidder han for bordenden i EWII, der forsyner det jyske Trekantsområde med el, vand og varme, og har introduceret nye idéer til arbejdet i bestyrelsen.

Alle skal bidrage – og inddrages

Den består af 17 medlemmer, som Anders Skovdal indledningsvis – og igen for nylig – tog en snak med én-til-én. Han vil gerne vide, hvilke kompetencer og kvalifikationer, der er at trække på og samtidig være lydhør over for medlemmernes ønsker til, hvad den selvejende og forbrugerstyrede koncern skal have fokus på.

Anders Skovdal, EWII

– Nogle tror måske, at det er en MUS-samtale, jeg holder med bestyrelsesmedlemmerne, men så er det i hvert fald en omvendt én af slagsen, hvor det er mig, der evalueres. For det vigtigste formål er at sikre, at vi får inkluderet alle relevante ønsker, som  bestyrelsesmedlemmerne har, i vores årshjul, fortæller han.

– Vi anskuer problemstillinger forskelligt, og det er min opgave at bringe alle anskuelser i spil. Det kan være alt lige fra bløde værdier som verdensmål til grundvand og helt konkrete ting omkring vores formål, værdiskabelse og vores prissætning. Når vi beskæftiger os med det, der ligger dem på sinde, bliver de automatisk mere motiverede – og motivation har det med at avle ansvar, siger Anders Skovdal, der kom i  repræsentantskabet i 2015 som blot 28-årig og blev valgt ind i bestyrelsen ved samme lejlighed.

Kort efter overtog han Jerlevgård efter sin far. Og da EWII efter en overgangsperiode skulle have ny formand i slutningen af 2018, var han klar, efter at have forvisset sig om, at hans kone var indforstået, og at gårdens to erfarne driftsledere godt kunne klare hverdagen.

Anders Skovdal har udover sin uddannelse som agrarøkonom taget en overbygning i økonomi- og ressourcestyring. Og det er nogle af de nyere ledelsesredskaber herfra, han sætter i spil i sin rolle som formand. At sætte mål, evaluere og sikre inddragende processer, der skaber ejerskab og engagement, er nemlig vigtigt.

– Jeg har haft som ambition at samle bestyrelsen og skabe ro. Når man sidder i bestyrelsen, handler det om den fælles opgave. Det her er ikke et byråd, men en virksomhed, og det, vi arbejder henimod, skal holde længere end en valgperiode. Fokus i vores investeringer er langsigtede, og vores beslutninger skal være langtidsholdbare, siger han.

Knivskarp på værdiskabelsen

Når det gælder værdiskabelsen i EWII har det 120 mand store repræsentantskab defineret fiber som en ny ydelse, som alle i forsyningsområdet skal tilbydes senest i 2023 – også familien, der bor alene flere kilometer ude af en grusvej. Den investering er samlet set, siden projektet startede tilbage i 2005, løbet op i 2,3 milliarder kroner. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen løbende evaluerer, om projektet er på rette spor.

– Jeg synes, det er en fantastisk flot ambition, som man godt kan blive helt ’høj af’ at tænke på, og det overskygger alt andet lige nu. Men vi kigger nøje på projektet på stop-and- go-møder hvert halve år og beslutter, om vi skal fortsætte, fortæller Anders Skovdal.

– Når man arbejder med landbrug, er vilkårene, at man foretager investeringer med 30 års afskrivning samtidig med, at forbrugernes præferencer skifter meget hurtigere, og jeg ser faktisk det samme mønster inden for el og fiber, siger han.

– Det kan godt være, at fiberudrulning koster mange penge her og nu, men den måde en digital infrastruktur kan bygge bro mellem land og by, bliver uvurderlig i det fremtidige samfund, vi kigger ind i. Det vil tilføre sammenhængskraft til vores region, og det er sådan en form for værdiskabelse, vi skal være knivskarpe omkring.

Det aktive ejerskab skal rammesættes

Hans egen oplevelse som repræsentantskabsmedlem var, at han gerne ville have været brugt mere, end tilfældet var dengang. Og af samme grund har han også gentænkt den måde, repræsentanterne nu mødes og arbejder på.

EWII

  • Selvejende og forbrugerstyret multiforsyner af el, vand og varme i Trekantsområdet i Jylland.
  • 137.000 elnetkunder i Trefor El-Net.
  • Øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 120 medlemmer.

– Det kan ikke undgå at stritte i alle retninger, når man er så mange, så der var brug for noget mere struktur. Derfor har vi lavet et ’periodehjul’, hvor vi tager forskellige temaer op fra år til år som grundvand, fiber eller vedtægter, som er det, vi arbejder med i år. Det betyder så også, at vi nogle gange er nødt til at sige: ’Det skal vi nok kigge på, men først om et år eller halvandet’, for ellers mister vi fokus, siger Anders Skovdal.

– Udover at det giver ro med sådan en ramme for temaerne, giver det også bedre tid til at komme i dybden med emnerne. Medlemmerne af repræsentantskabet kan forberede sig i det materiale, vi stiller til rådighed, og når vi kommer til bunds i et emne, føler både de og vi i bestyrelsen, at dialogen har gjort os klogere.

Alle møderne i repræsentantskabet er åbne for journalister, og som noget nyt har de adgang til at få formandens tale i print til møderne. I fremtiden tror Anders Skovdal på, at det omfattende arbejde med at skabe en komplet fiberinfrastruktur for områdets indbyggere vil føje en ny dimension til EWII.

– Om 10 år er vi stadig en forsyningsvirksomhed, men jeg forventer, at fiber kommer til at definere os lige så meget, som fx elnettet gør i dag. Derudover vil vi nok være mere involveret i vandsektoren, fordi jeg tror på, at den kommer til at undergå en ret kraftig strukturudvikling.

Interviewet er en del af “God selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner – brancherapport for regnskabsåret 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *